Danh mục: Khuyên dùng

Trong chuyên mục này, tôi mong muốn giới thiệu đến hạn những quyển sách hay về thay đổi tư duy tài chính, những trò chơi phát triển tư duy tài chính cho con trẻ, những khóa học hay về tài chính cho những ai đang làm cha mẹ,…